CÁC SẢN PHẨM BÁN ĐẤT NỀN BÌNH THUẬN

 
Quý khách chọn phân khúc giá đất nền Bình Thuận dưới đây.


Danh mục sản phẩm Tất cả đất nền Bình Thuận bán, các sản phẩm đất Bình Thuận bán từ các Chủ đầu tư. Bất động sản chính chủ cần bán tại Bình Thuận.

Hàm Tân, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 71.528 m²
 Giá bán: Thoả thuận
Hàm Tân, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 8.460 m²
 Giá bán: 110 triệu/m ngang
Quốc Lộ 55, La Gi, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 15.437 m²
 Giá bán: Thương lượng
Hàm Tân, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 2,590 m²
 Giá bán: 3,5 Tỷ
Hàm Tân, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 71.528 m²
 Giá bán: 4 Tỷ/10.000m2
Sơn Mỹ, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 1.000 m²
 Giá bán: 420 triệu/sào
Quốc Lộ 55, La Gi, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 15.437 m²
 Giá bán: 6.5 Tỷ
Hàm Tân, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 8.460 m²
 Giá bán: 110 triệu/m ngang
Mũi né, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 1.385 m²
 Giá bán: 10 triệu/m2
Lagi, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 14.400 m²
 Giá bán: 28 Tỷ
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 1.000 m²
 Giá bán: 460 Triệu/nền
Xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận
 Loại: đất thổ vườn
 Diện tích: 6.765 m²
 Giá bán: 4.2 Tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 102 m²
Giá bán: 900 Triệu/nền
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 950 Triệu/nền
Phan Thiết, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.500 m²
Giá bán: 5 triệu/m2
Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 500 m²
Giá bán: 6.5 Tỷ
Bàu Bàng, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 2.000 m²
Giá bán: 6,5 Tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 7.500 m²
Giá bán: 1.300.000 đ/m2
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 294 m²
Giá bán: 8 Tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 4.000 m²
Giá bán: 2.5 Tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 500 m²
Giá bán: 7 Tỷ
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 7.000 m²
Xã Tiến Thành, Hàm Tân, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 0 m²
Giá bán: 9 Tỷ
Sơn Mỹ, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 400 triệu
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1 Tỷ/nền
Bắc Bình, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 14.874 m²
Giá bán: 743 Triệu/nền
Xã Hoà Thắng, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 14.915 m²
Giá bán: 962 Triệu/nền
Xã Hoà Thắng, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 900 Triệu/nền
Lagi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.2 tỷ/nền
Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 100 m²
Giá bán: 1.1 tỷ/nền
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 820 Triệu/nền
Tân Phước, La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 250 m²
Giá bán: 980 Triệu/nền
thị xã Lagi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 950 Triệu/nền
Hoà Thắng, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 2.600 m²
Giá bán: 1.8 tỷ
Xã Tân Bình, La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 330 m²
Giá bán: 1.85 tỷ
La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 450 m²
Giá bán: 2 tỷ
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 196 m²
Giá bán: 1.85 tỷ
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 570 m²
Giá bán: 1.9 tỷ
Xã Tân Bình, La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.7 tỷ
Phan Thiết, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 500 m²
Giá bán: 1.6 tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 2.2 tỷ
Xã Tân Bình, La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.8 tỷ
La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 287 m²
Giá bán: 2.5 tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.8 tỷ
Bình Thuận
Loại: đất vườn
Diện tích: 13.000 m²
Giá bán: 1.7 tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.320 m²
Giá bán: 1.9 tỷ
Xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 500 m²
Giá bán: 4.2 tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 190 m²
Giá bán: 5 Tỷ
Xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 8100 m²
Giá bán: 4 Tỷ
thị xã La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 10x92m
Giá bán: 3.25 Tỷ
Hàm Tân, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 4,722 m²
Giá bán: 3,5 Tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 2.248 m²
Giá bán: 3.5 Triệu/m2
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 422 m²
Giá bán: 3.8 tỷ
Xã Ngũ Phụng, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 22x66m
Giá bán: 2.5 triệu/m2
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 2420.4 m²
Giá bán: 3.75 Tỷ
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 2.200 m²
Giá bán: 5 Tỷ
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.673 m²
Giá bán: 4.7 Tỷ
Hàm Tân, Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 331 m²
Giá bán: 4,7 Tỷ
Xã Tiến Thành, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.280 m²
Giá bán: 4,5 triệu/m²
Xã Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 461 m²
Giá bán: 4.9 Tỷ
xã Hòa Thắng, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 3.5 Tỷ
Xã Tiến Thành, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 5 Tỷ
La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.016 m²
Giá bán: 3.25 Tỷ
Hàm Tân, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 8.460 m²
Quốc Lộ 55, La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 15.437 m²
Giá bán: 6.5 Tỷ
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 950 Triệu/nền
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.8 tỷ
Nguyễn Minh Châu, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 603 m²
Giá bán: 3,8 triệu/m2
La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 2.000 m²
Giá bán: 2 tỷ
La Gi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.8 tỷ
thị xã LaGi, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1.95 tỷ
Phan Thiết, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 450 m²
Giá bán: 2.1 tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 836.1 m²
Giá bán: 6.55 Tỷ
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 71.528 m²
Giá bán: Thoả thuận
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 1 Tỷ/nền
Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 900 m²
Giá bán: 900 Triệu/nền
Bình Thuận
Loại: đất thổ cư
Diện tích: 1000 m²
Giá bán: 800 Triệu/nền
Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Loại: đất thổ vườn
Diện tích: 1.000 m²
Giá bán: 500 Triệu/nền